Zákaznická linka
257 313 650

Zpět

Informace o kurzech

Pro zlepšení jazykových dovedností sebe nebo svých zaměstnanců můžete zvolit standardní kurzy obecné angličtiny, kurzy executive nebo jejich kombinaci.

Kurzy obecné angličtiny se zaměřují na celkový rozvoj jazykových dovedností, pozornost je věnována čtení, psaní, gramatice, porozumění a především zlepšení mluveného projevu. Kurzy jsou nabízeny v různé intenzitě, většinou 20, 25 nebo 30 hodin výuky týdně. Můžete si také vybrat z klasické skupinové výuky (10-12 studentů), přes výuku v menší skupině (5-6 studentů) po zcela individuální lekce.

Executive kurzy jsou šité na míru přímo osobám ze sféry byznysu, je v nich kladen důraz na obchodní jazyk a využití jazyka pro pracovní praxi a efektivní komunikaci v cizím jazyce. Jsou vhodné především pro manažery a řídící pracovníky, obchodní konzultanty, ale i pro specialisty z ostatních sfér obchodu (právo, personalistika, marketing, finance, …). Kurzy se konají většinou v menších skupinách (3 až 6 studentů), které zaručují individuální přístup ke každému klientovi, což zvyšuje efektivitu výuky a vede k měřitelnému pokroku během krátkého času. Mohou být také kombinovány s výukou obecného jazyka (například 4 hodiny obecného jazyka dopoledne a 2 hodiny executive jazyka odpoledne), případně lze zvolit individuální executive lekce. Průměrný věk studentů executive kurzů je cca 30 až 49 let.

Před začátkem každého kurzu probíhá důkladné prověření jazykových dovedností studenta, čemuž následně odpovídá i zařazení do příslušné jazykové úrovně. Na konci kurzu obdrží studenti certifikát prokazující získané znalosti a úroveň dle Společného evropského referenčního rámce.

Novinky

Prodej kurzů na rok 2017 zahájen! Nabízíme kurzy obecné angličtiny, obchodní angličtiny i tematické jazykové
kurzy po celé Evropě, v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a v jižní Americe.
Neváhejte a vyberte si ten svůj!
 

Member of EDUA group

Copyright © 2018, Caledonian School, s.r.o.